character creation

Standard attribute array: 18 16 15 14 12 10
Iedereen neemt 2 traits. Een campaign trait en een naar keuze. Een drawback mag op voorwaarde dat die wordt uitgespeeld.
Standaard rassen. Speciale rassen enkel met toestemming en dus een goede reden. Geen monster rassen.

Alle regels zijn te vinden op deze site

character creation

Way of the Wicked DirkVanleeuw